Värdeord

Värdeord betyder olika saker för olika människor. I ett företag gäller det att föra en gemensam dialog för att komma fram till vad vi som grupp läser in i orden. På den här sidan samlar vi ett antal värdeord och förklarar vad de betyder för oss på Madicon Communication.

 

Vad betyder de för dig?