Lagarbete

24 Aug Värdeord – lagarbete

I årets Sverigestudie kom värderingen ”lagarbete” etta i upplevd värdering på våra arbetsplatser. Ord innebär olika saker för människor. Så här tänker vi på Madicon Communication kring värderingen ”lagarbete”.

Vi gillar lagarbete. Lagarbete handlar om att på ett demokratiskt sätt uppnå ett gemensamt mål. Det grundar sig i att ta tillvara på gruppens mångfald och styrkor, och att det finns ett gott ledarskap.

Ett lyckat lagarbete kräver prestation på individnivå, samtidigt som man ”drar” varandra framåt mot ett gemensamt mål. Det är arbetsglädje och den positiva känslan av att vi kompletterar och sporrar varandra. Det innebär att den enskilde individen kan åstadkomma saker den inte kunnat annars, när andra bidrar med kunskap och färdigheter, samtidigt som den bidrar med saker som de andra behöver. Det innebär också ansvar. Att alla känner ansvar för att vi uppnår önskat resultat. Lagarbete är att ha vänner att göra jobbet med när man är stark, och vänner som hjälper en att dra när man saknar kraft, förmåga eller motivation.

Tillsammans är vi vårt bästa jag.