value-family

19 Okt Värdeord – familj

Värderingen ”familj” ligger etta på listan över svenska folkets personliga värderingar i Sverigestudien. Med andra ord är familjen det viktigaste vi har enligt medelsvensken. Vi bestämde oss för att djuploda vad det betyder för oss här på Madicon Communication.

Det var både enkelt och svårt. Enkelt för att vi alla har en familj som vi kan relatera till, svårt för att det känns som ett så viktigt ord med så många känslor förknippade. Det genererade minst två livliga samtal och diskussioner och en fördjupad insikt efteråt.

Vi kom fram till att ”Familj” när den är som bäst är kärlek, stöd, förståelse, glädje, vänskap och trygghet. Men det kan också vara begränsande, exkluderande och hierarkiskt.

Vi var alla överens om att man inte behöver älska någon för att man kommer från samma familj. Däremot kan du innesluta någon i din familj för att ni är just ”familj” för varandra, betydelsefulla, stödjande och nära.

Vi må födas in i en biologisk familj, men som vuxna väljer vi vilka som är viktiga för oss. Och det är de människorna som är vår familj. 

När pratade du med din familj senast om vad familj betyder för dem? Du kan bli förvånad över svaren och få en och annan ny insikt. Vi utmanar dig att kolla. Du borde vara nyfiken… din familj kan både vara större eller mindre än du tror.