CTTgrey

UTVECKLA EN LÖNSAM FRAMGÅNGSKULTUR MED

CULTURAL TRANSFORMATION TOOLS

Cultural Transformation Tools (CTT) är utvecklat för att hjälpa ledare att skapa högpresterande och värderingsdrivna kulturer som attraherar talanger och ökar medarbetarengagemanget. I slutändan innebär det ökad lönsamhet samt nöjdare medarbetare och kunder.

CTT ÄR ETT VERKTYG FÖR ATT

 

• mäta och kartlägga medarbetarnas personliga värderingar i förhållande till befintlig organisation och deras “önskade läge”

• identifiera de drivkrafter och behov som skapar mest medarbetarengagemang

• identifiera eventuellt energiläckage och därmed effektivisera organisationen.

CTT KAN BLAND ANNAT ANVÄNDAS FÖR ATT

 

• få fram underlag för varumärkesarbeten

• skapa en gemensam värderingsstyrd framgångskultur

• identifiera den faktiska företagskulturen samt påbörja en kulturförändring eller -utveckling

• agera stöd för organisationssammanslagningar

• utveckla ledare, individer och team.

På valuescentre.com kan du testa dina värderingar på ungefär 5 minuter. När du har fått dina resultat är du varmt välkommen att kontakta oss och diskutera dem, kanske över en lunch?

Vet du redan nu att du vill lära dig mer om värderingar? Läs om vår kommande workshop kring värderingar.

Vi som jobbar med Cultural Transformation Tools

Jag har över 25 års erfarenhet av reklam, kommunikation och entreprenörsskap och har bland annat arbetat med att skapa organisationers identiteter och driva kampanjer. Värdegrundsfrågor ser jag som min spetskompetens; mina år inom reklambranschen har lärt mig att ett framgångsrikt varumärke byggs inifrån och ut med avstamp i organisationens drivkrafter och passion. Lägg till en kreativ och smart kommunikationsidé, och du har ett bra recept på framgång.

Kenneth Larsson

CD/Change Agent (CTT)
TELEFON 016-400 15 01
E-POST kenneth@madicon.se

I mitt arbete som change agent, strateg och projektledare har jag fokus på människorna. Mina erfarenheter kommer från försäljning- och reklamvärlden. Jag har levt och arbetat 15 år i Italien vilket gjort mig ödmjuk och medveten om livets alla sanningar. Som certifierad CTT-konsult har jag ett värdegrundsperspektiv i våra uppdrag och jag driver frågor som rör värderingar, drivkrafter och utveckling i varumärken och organisationer.

Gunilla Munke

Change agent
TELEFON 0721-50 05 38
E-POST gunilla@madicon.se

Vill du veta mer om verktyget Cultural Transformation Tools? Kontakta oss!

Mod m 30px Glädje m 30px Fokus m 30px Framgång