Vad kan vi hjälpa dig med?

En del saker har vi massor av erfarenhet av; andra saker gör vi lite mer sällan. Vår verksamhet styrs av var våra kunder verkar och hur deras marknad ser ut. En sak är dock säker: vi vet hur kommunikation fungerar och hur olika kommunikationskanaler samverkar. Vi tar ett helhetsgrepp på våra kunders marknadsföring och ser till att resultatet ger maximal effekt för pengarna. Du som kund väljer om du vill ha hjälp med en specifik del av din marknadsföring, eller hela paketet.

 

Här nedan ser du vad vi gör. Några av våra kundcases hittar du här.

Värdegrund och strategier

Cultural Transformation Tools

Med CTT kan du mäta och kartlägga organisationens värdegrund. Med resultatet kan du sedan  utveckla ert varumärke eller förbättra organisationens effektivitet.

 

Varje företag behöver sin tydliga strategi och färdplan för att nå sina uppsatta mål. Tillsammans med Madicon tar vi fram affärsplaner, marknadsplaner, handlingsplaner och åtgärdslistor mm. 

 

Testa dina värderingar

Direkt

Riktad kommunikation till en tydligt definierad målgrupp, i form av postala eller digitala utskick. Det kan t ex  vara nyhetsbrev, inbjudningar eller anpassade erbjudanden.

Integrerat

Integrerad kommunikation handlar om att använda samma budskap på ett sådant sätt att man utnyttjar varje enskild kommunikationskanals unika fördel, och detta på ett sammanhållet sätt. Det är ett bra arbetssätt för att få genomslag för ditt budskap.

Digitalt

Webb

Design och produktion av hemsidor och kampanjsidor. Vi producerar hemsidor med kommunikativa budskap och innehåll/content.

Sociala media, digital annonsering och presentationer

För oss ingår dessa ofta som en del i en kampanj. Det kan t ex vara annonser för Facebook, banners för sajter mm. Vi arbetar även med rådgivning kring dessa medier. Vi erbjuder även hjälp med presentationer i powerpoint, Prezi mm.

Foto, film och illustrationer

Film och bild är i princip alltid en del av en kommunikationsinsats. Och valet av bildmanér och ton är starkt bidragande till hur särpräglad den visuella identiteten av varumärket kommer vara. 

Utomhus

Utomhusreklam är ett effektivt media som ger bra uppmärksamhet om den är smart utformad och rätt placerad för målgruppen. Det kan t ex vara stortavlor, bussreklam, tunnelbanereklam, fasadvipor m. m.

Design

Visuell identitet

Design av logotyper, grafiska identitetskoncept som kan innefatta flera olika delar, t ex visitkort, profilprodukter, bildmanér, skyltar, miljöer mm

Redaktionell design

Design som förpackar ett redaktionellt innehåll. Kan t ex vara böcker, magasin, tidningar, årsredovisningar, broschyrer, affischer, kataloger mm.

Förpackningsdesign

Precis som det låter. En förpackning kring en fysisk produkt. Vi designar, löser förpackningsutmaningar och har bra kontakter för att  producera dummies och förpackningar.

Tidningsannonser

Ja, de görs fortfarande. För vissa målgrupper är det ett bra media. Speciellt rekryteringsannonser har blivit ett allt vanligare uppdrag. Vi hjälper dig att välja och utforma dina annonser.

Vi vet att kvalitet, tidsplaner och resultat är heligt