Madicon Communication är en kommunikationsbyrå.

Vår kärnverksamhet utgår från tre perspektiv:

värdegrund, affärsnytta och kommunikationsutmaning.

Vad gör vi?

Vår kärnverksamhet innefattar att lösa kommunikationsutmaningar. Det kan handla om hur ett varumärke kan fräschas upp, hur en ny grafisk identitet kan utvecklas eller hur en produkt som ska lanseras kan se ut. Kanske står du inför en rekryteringskampanj? Kommunikationsutmaningarna är många, men det finns minst lika många lösningar.

Att placera ditt budskap på rätt plats med rätt teknik är den lätta biten – utmaningen är att göra det på ett sätt som träffar den du vill kommunicera med. Den stora skillnaden mellan fungerande och icke-fungerande kommunikation är den där idén som är riktigt bra, och som du är ensam om. En kommunikationsidé som gör dig unik och som gör att människor kommer ihåg dig.

Den idén hjälper vi dig att hitta.

Om Madicon och Madicon Communication

En riktigt bra kommunikationsidé, tillsammans med kunskapen om hur vi kan få idén att samverka i flera mediakanaler för bästa effekt, gör hela resultatet.

Madicon Communication är en del av Madicon, vars affärsidé är att utveckla verksamheter och ge stöd till ledare med krävande uppdrag. Madicon består av erfarna ledare som har åstadkommit positiva resultat i utmanande situationer, så kallade ”sherpas”.

För oss går ledarskap och kommunikation hand i hand, både internt och externt. Därför ser vi nyttan av att kombinera vår expertis inom kommunikation med Madicons sherpas erfarenhet inom ledarskapsutveckling.

 

BÄSTA HÄLSNINGAR FRÅN

MADICON COMMUNICATION

Kenneth Larsson

VD
TELEFON: 070-888 45 44
E-POST kenneth@madicon.se

Mod m 30px Glädje m 30px Fokus m 30px Framgång