Workshop kring värderingar
och få kunskap som gör skillnad.

Gunilla_topbild2

Gunilla Munke, Change Agent

VARFÖR SKA MAN ARBETA MED VÄRDERINGAR?

Många pratar om hur viktigt det är att jobba med värderingar i företag. Men vad innebär det att göra det? Och är det verkligen prioriterat när vi har så mycket annat som vi måste göra?

 

Det här med värderingar, är det inte mest flum som man gör för att HR-avdelningen ska kunna bocka av det från listan eller för att stävja mobbing på arbetsplatsen? Nej. Faktum är att organisationer som arbetar med sina värderingar får ökad lönsamhet, ökat medarbetarengagemang och en organisation som klarar sig bättre i förändringstider.

 

Det första vi märker när vi träffar företagsledare, ledningsgrupper och chefer är att det är oklart för de flesta vad det innebär att jobba med värderingar i en organisation. Möjligen upplever många begreppet ”värderingar” som lite förvirrande i sammanhanget. Många tänker nog att det bara är en trend som snart ersätts av något annat. Okunskap om effekten av att arbeta systematiskt med värderingar på jobbet är utbredd, men anledningen till varför det är mödan värt är tydlig – ökad lönsamhet och nöjda medarbetare.

 

Värderingsdrivna organisationer är de mest lönsamma över tid. Om du verkligen vill att din organisation ska utvecklas, öka lönsamheten eller få medarbetarna att ta större ansvar så är det här en workshop för dig. För organisationer förändras inte – det är människor som gör det.

 

Vill du veta mer? Eller vet du redan nu att du vill boka in en workshop med oss? Kontakta oss!

“På några få timmar pekade Madicon på kraften i att förstå och arbeta med de enskildas- och ledningsgruppens sammantagna värdegrund. Med insikt kring detta som utgångspunkt fortsätter nu framgångsutvecklingen för Djurgårdens Bygg & Miljö.”

Jens Carlberg, VD
Djurgårdens Bygg & Miljö AB

WORKSHOPENS INNEHÅLL

 

Vi erbjuder en 4 timmar lång workshop där ni kommer att: 

– lära er om relationen mellan värderingar – lönsamhet

– smaka på att arbeta med redskapet CTT som används inom värdegrundsarbeten

– få ett smakprov på vilka värderingar ni delar som grupp

– utforska era gemensamma värderingar och dess innebörd

– testa på att reflektera över sambandet mellan era värderingar och er organisations nuläge

 

Efter workshopen kommer ni att:

– ha större insikt om vilka möjligheter ni har att arbeta med värderingar i er organisation

– ha kunskap om hur en värderingsresa ser ut

– veta vad som krävs av er för att jobba med värderingar

– förstå troliga framtida effekter och möjligheter med ett kulturutvecklingsarbete

– veta vilka verktyg som behövs

HUR DET GÅR TILL

 

– Inför workshoppen ser vi gärna att ni skickar över lite info var ni befinner i er med er organisation/arbetsgrupp.

– Deltagarna i workshoppen får en länk för att göra en enkel personlig värderingskartläggning några dagar innan workshoppen.

– Vi går igenom grunderna för vad/varför/hur man arbetar med värderingar

– Ni får prova på hur det är att jobba med värderingar och testa vad ni själva kan dra för slutsatser bara utifrån erat egna resultat som grupp – för det är i handlingen det händer, i dialogen som den verkliga förståelsen uppstår.

 

Efter workshopen kommer ni att ha kunskaper som ger er möjlighet att avgöra om ni är mogna för att jobba vidare med värderingar i er organisation.

Kontakta mig, jag vill veta mer!

Gunilla Munke

Change agent
TELEFON +46721 500 538
E-POST gunilla@madicon.se